Zakoni, predpisi, normativni akti

Arhiv

Tekoči akti

Zakoni in predpisi

Sklepi

Relevantni strateški dokumenti s področja dejavnosti

Sklep o ustanovitvi

Pravila

Kolektivne pogodbe

Navodila

Uredbe

Ekvivalent polne zaposlitve (do 2011: Cena raziskovalne ure)

Usmeritve

Metodologije

Kriteriji

Interni akti

Opomba: Navedeni so interni akti ARRS, relevantni za uporabnike in javnost.