Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012,  15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) v. d. direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2020 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, uporablja vrednost obračunske točke iz leta 2019 v višini 298,05872 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2019.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2020 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI

vrednost izražena v evrih / FTE

   
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  A  B  C  D E  F
PLAČ 37.485,00 37.485,00 37.485,00 37.485,00 37.485,00 37.485,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00
BLAGA IN STORITEV 10.523,00 14.841,00 19.737,00 24.684,00 29.410,00 34.136,00
AMORTIZACIJE 2.992,00 5.542,00 9.401,00 12.495,00 15.657,00 18.836,00
SKUPAJ 57.035,00 63.903,00 72.658,00 80.699,00 88.587,00 96.492,00
             
RAZISKOVALNI PROJEKTI

vrednost izražena v evrih / FTE

   
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  A  B  C  D E  F
PLAČ 34.221,00 34.221,00 34.221,00 34.221,00 34.221,00 34.221,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.508,00 5.508,00 5.508,00 5.508,00 5.508,00 5.508,00
BLAGA IN STORITEV 10.523,00 14.841,00 19.737,00 24.684,00 29.410,00 34.136,00
AMORTIZACIJE 2.992,00 5.542,00 9.401,00 12.495,00 15.657,00 18.836,00
SKUPAJ 53.244,00 60.112,00 68.867,00 76.908,00 84.796,00 92.701,00
             
 
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

vrednost izražena v evrih / FTE

   
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  A  B  C  D E  F
BLAGA IN STORITEV 10.523,00 14.841,00 19.737,00 24.684,00 29.410,00 34.136,00
AMORTIZACIJE 2.992,00 5.542,00 9.401,00 12.495,00 15.657,00 18.836,00
SKUPAJ 13.515,00 20.383,00 29.138,00 37.179,00 45.067,00 52.972,00
             
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI   

vrednost izražena v evrih / FTE

   
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 20.944,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.366,00
SKUPAJ 24.310,00

 

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka:  410-28/2020-1
Ljubljana:  17. 1. 2020

Prof. dr. József Györkös,v. d. direktorja

 

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 17.01.2020