Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Višina in razmerje sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2022

 
  1. Za določitev višine in razmerja sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ne preidejo v stabilno financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se  za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev:

Cenovna kategorija Plača Prispevki delodajalca Stroški materiala in storitev Skupaj
A 1.639,20 267,64 525,23 2.432,07
B 1.639,20 267,64 740,97 2.647,81
C 1.639,20 267,64 984,94 2.891,78
D 1.639,20 267,64 1.232,52 3.139,36
E 1.639,20 267,64 1.468,27 3.375,11
F 1.639,20 267,64 1.704,96 3.611,80
  1. Za določitev višine in razmerja sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev na področju medicine (zdravnikov – specializantov), ki ne preidejo v stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se  za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev:
     
Cenovna kategorija Plača Prispevki delodajalca Stroški materiala in storitev Skupaj
A 85,53 13,77 525,23 624,53
B 85,53 13,77 740,97 840,27
C 85,53 13,77 984,94 1.084,24
D 85,53 13,77 1.232,52 1.331,82
E 85,53 13,77 1.468,27 1.567,57
F 85,53 13,77 1.704,96 1.804,26
  1. V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev je skladno z drugim odstavkom 47. člena Uredbe upoštevano:
  • višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za zadnji mesec leta 2021 in
  • višina sredstev, določenih za pokrivanje stroškov materiala in storitev, indeksira z rastjo cen življenjskih potrebščin v višini 4,9 odstotka.
 

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

Številka: 603-1/2022-64
Datum:  23. 5. 2022