Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2006

I.

V letu 2006 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS na podlagi Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcve iz tujine (Uradni list RS št 53/06) zagotovi (so)financiranje uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine za obdobje treh mesecev v letu 2006.

II.

V letu 2006 naj se dodeli:

  • Naravoslovje 2
  • Tehnika 2
  • Medicina 1
  • Biotehnika 1
  • Družboslovje 1
  • Humanistika 1

 

Datum: 27.6.2006

Dr. Jure Zupan
minister