Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011) se objavi
 

Cena raziskovalne ure za leto 2011

  1. Vrednost obračunske točke za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu 2011 znaša 273,45 EUR.
  2. Za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu 2011 se za posamezne elemente cene in cenovne kategorije upošteva naslednje število točk:

2.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 124,77 124,77 124,77 124,77
PRISPEVKOV DELODAJALCA 20,08 20,08 20,08 20,08
BLAGA IN STORITEV 33,94 47,87 63,66 79,64
AMORTIZACIJE 9,64 17,90 30,34 40,29
SKUPAJ 188,43 210,62 238,85 264,78

2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 110,47 110,47 110,47 110,47
PRISPEVKOV DELODAJALCA 17,78 17,78 17,78 17,78
BLAGA IN STORITEV 33,94 47,87 63,66 79,64
AMORTIZACIJE 9,64 17,90 30,34 40,29
SKUPAJ 171,83 194,02 222,25 248,18

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
BLAGA IN STORITEV 33,94 47,87 63,66 79,64
AMORTIZACIJE 9,64 17,90 30,34 40,29
SKUPAJ 43,58 65,77 94,00 119,93

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

  število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 71,06
PRISPEVKOV DELODAJALCA 11,44
SKUPAJ 82,50
  1. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2011 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

3.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

vrednost izražena v EUR/efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 20,07 20,07 20,07 20,07
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3,23 3,23 3,23 3,23
BLAGA IN STORITEV 5,46 7,7 10,24 12,81
AMORTIZACIJE 1,55 2,88 4,88 6,48
SKUPAJ 30,31 33,88 38,42 42,59

3.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

vrednost izražena v EUR/efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 17,77 17,77 17,77 17,77
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2,86 2,86 2,86 2,86
BLAGA IN STORITEV 5,46 7,7 10,24 12,81
AMORTIZACIJE 1,55 2,88 4,88 6,48
SKUPAJ 27,64 31,21 35,75 39,92

3.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

vrednost izražena v EUR/efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
BLAGA IN STORITEV 5,46 7,7 10,24 12,81
AMORTIZACIJE 1,55 2,88 4,88 6,48
SKUPAJ 7,01 10,58 15,12 19,29

3.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

vrednost izražena
v EUR/efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 11,43
PRISPEVKOV DELODAJALCA 1,84
SKUPAJ 13,27

 
Številka: 410-174/2011-1
Ljubljana: 16.12.2011

Dr. Franci Demšar,
direktor