Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012,  15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2019 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019,  uporablja vrednost obračunske točke iz leta 2018 v višini 293,943510 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2018.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2019 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI                                                         vrednost izražena v EUR / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 35.649 35.649 35.649 35.649 35.649 35.649
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.746 5.746 5.746 5.746 5.746 5.746
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 54.706 61.506 70.142 78.047 85.867 93.653

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI                                                            vrednost izražena v EUR / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 32.538 32.538 32.538 32.538 32.538 32.538
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.236 5.236 5.236 5.236 5.236 5.236
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 51.085 57.885 66.521 74.426 82.246 90.032

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE                                            vrednost izražena v EUR / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.370 14.637 19.465 24.344 29.019 33.677
AMORTIZACIJE 2.941 5.474 9.282 12.308 15.453 18.581
SKUPAJ 13.311 20.111 28.747 36.652 44.472 52.258

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI vrednost izražena v EUR / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 19.669
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.162
SKUPAJ 22.831

 

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-4/2019-1
Ljubljana: 21. 1. 2019

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor