Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o začasnem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2013 se objavi

Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2013

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2013 se začasno uporablja vrednost obračunske točke v višini 278,92 EUR ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2012).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2013 se pri določitvi obsega sredstev začasno upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 51.541,63 57.730,87 65.604,78 72.837,18 79.949,64 87.056,52

2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 46.936,66 53.125,90 60.999,81 68.232,21 75.344,67 82.451,55

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 12.155,33 18.344,57 26.218,48 33.450,88 40.563,34 47.670,22

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena
v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 18.972,14
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.059,75
SKUPAJ 22.031,89

 
Po določitvi stalne cene bodo pogodbene vrednosti na novo določene in izveden ustrezen poračun.

Številka: 410-25/2013-1
Ljubljana: 25. 1. 2013

Dr. Franci Demšar,
direktor