Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za pravne in skupne zadeve
  Tanja Tomaževič Aničin, pooblaščena namestnica
- pravne zadeve
tel. (01) 400 5939
e-pošta: Tanja.Tomazevic@arrs.si