Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 103/2015) se objavi

 

Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2016 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 287,59 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014 in 103/2015).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2016 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

RAZISKOVALNI PROGRAMI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 33.762 33.762 33.762 33.762 33.762 33.762
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440
BLAGA IN STORITEV 9.758 13.770 18.309 22.899 27.285 31.688
AMORTIZACIJE 2.754 5.151 8.721 11.594 14.535 17.476
SKUPAJ 51.714 58.123 66.232 73.695 81.022 88.366

 
RAZISKOVALNI PROJEKTI

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879
BLAGA IN STORITEV 9.758 13.770 18.309 22.899 27.285 31.688
AMORTIZACIJE 2.754 5.151 8.721 11.594 14.535 17.476
SKUPAJ 47.685 54.094 62.203 69.666 76.993 84.337
 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.758 13.770 18.309 22.899 27.285 31.688
AMORTIZACIJE 2.754 5.151 8.721 11.594 14.535 17.476
SKUPAJ 12.512 18.921 27.030 34.493 41.820 49.164
 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 18.598
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2.992
SKUPAJ 21.590

 
 

Številka: 410-1/2016-77
Ljubljana: 15. 6. 2016

Prof. dr. József Györkös,
direktor