Zakoni, predpisi, normativni akti

Akti v pripravi

Arhiv
V pripravi na agenciji

Datum objave: 19. 5. 2022

 

Predlog Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je predložen Upravnemu odboru agencije v predhodno obravnavo. Morebitne pripombe lahko zainteresirani posredujete na naslov pripombe.pravilnik-stabilnofinanciranje@arrs.si
 

Datum objave: 15. 4. 2022

 

Datum objave: 19. 4. 2022

 


V medresorskem usklajevanju

 

 

V vladnem postopku