Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23) v. d. direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sprejme

 

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2023 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023 uporablja vrednost obračunske točke v višini 347,213744910 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, skladno Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov h pogodbam za leto 2023 o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
     
RAZISKOVALNI PROGRAMI   
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 43.588,00 43.588,00 43.588,00 43.588,00 43.588,00 43.588,00
Prispevki delodajalca 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00
Stroški materiala in storitev 12.257,00 17.289,00 22.984,00 28.764,00 34.272,00 39.780,00
Amortizacija 3.485,00 6.460,00 10.948,00 14.552,00 18.241,00 21.947,00
Skupaj 66.351,00 74.358,00 84.541,00 93.925,00 103.122,00 112.336,00

 

RAZISKOVALNI PROJEKI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE A B C D E F
Plača 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00
Prispevki delodajalca 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00
Povračila v zvezi z delom 4.488,00 4.488,00 4.488,00 4.488,00 4.488,00 4.488,00
Stroški materiala in storitev 12.257,00 17.289,00 22.984,00 28.764,00 34.272,00 39.780,00
Amortizacija 3.485,00 6.460,00 10.948,00 14.552,00 18.241,00 21.947,00
Skupaj 66.113,00 74.120,00 84.303,00 93.687,00 102.884,00 112.098,00

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI  
 

vrednost izražena v evrih / FTE

Kategorija / Elementi cene FTE  
Plača 23.868,00
Prispevki delodajalca 3.842,00
SKUPAJ 27.710,00

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

 

 

Številka: 410-34/2023-2
Datum:  16. 8. 2023
 

dr. Špela Stres,
v. d. direktorja