Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Arhiv
Zakoni
Sklep o ustanovitvi
Relevantni strateški dokumenti s področja dejavnosti
Podzakonski predpisi
Splošni akti
Pravilniki
Uredbe
Višina financiranja
Sklepi
Pravila
Kolektivne pogodbe
Drugi normativni akti
Usmeritve
Metodologije
Kriteriji
Interni akti Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS
Opomba: Navedeni so interni akti ARIS, relevantni za uporabnike in javnost.