Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 48/03) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Usmeritve ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zvezi z ustanovitvijo novih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v letu 2006

I.

V letu 2006 naj Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS izvede Javni razpis o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.

II.

Za leto 2006 se določajo štiri (4) koncesije, in sicer na naslednjih raziskovalnih področjih:

  • naravoslovje - farmacija,
  • naravoslovje - infrastruktura,
  • humanistika in medicina
  • infrastruktura.

Skladno z določbami četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 48/03) minister, pristojen za znanost, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije. Sklep je priloga teh usmeritev.

 

Dr. Jure Zupan
Minister

Datum: 11.01.2006
Številka: 636-3/2006