Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Arhiv
Zakoni
Sklep o ustanovitvi
Relevantni strateški dokumenti s področja dejavnosti
Podzakonski predpisi
Splošni akti
Pravilniki
Uredbe
Višina financiranja
Sklepi
Pravila
Kolektivne pogodbe
Drugi normativni akti
Usmeritve
Metodologije
Kriteriji
Interni akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS
Opomba: Navedeni so interni akti ARRS, relevantni za uporabnike in javnost.