Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

 

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2021 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021, uporablja:
  • vrednost obračunske točke v višini 300,08612 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) za določitev sredstev za pokrivanje stroškov blaga in storitev ter amortizacije in
     
  • vrednost obračunske točke iz leta 2020 v višini 303,42378 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2020 za določitev sredstev za pokrivanje stroškov plač in prispevkov delodajalca.
  1. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2021 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI
  vrednost izražena v evrih / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 39.508,00 39.508,00 39.508,00 39.508,00 39.508,00 39.508,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00
BLAGA IN STORITEV 10.591,00 14.943,00 19.873,00 24.854,00 29.614,00 34.374,00
AMORTIZACIJE 3.009,00 5.593,00 9.469,00 12.580,00 15.776,00 18.972,00
SKUPAJ 59.466,00 66.402,00 75.208,00 83.300,00 91.256,00 99.212,00

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI
  vrednost izražena v evrih / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 35.853,00 35.853,00 35.853,00 35.853,00 35.853,00 35.853,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00
BLAGA IN STORITEV 10.591,00 14.943,00 19.873,00 24.854,00 29.614,00 34.374,00
AMORTIZACIJE 3.009,00 5.593,00 9.469,00 12.580,00 15.776,00 18.972,00
SKUPAJ 55.233,00 62.169,00 70.975,00 79.067,00 87.023,00 94.979,00

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
  vrednost izražena v evrih / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.591,00 14.943,00 19.873,00 24.854,00 29.614,00 34.374,00
AMORTIZACIJE 3.009,00 5.593,00 9.469,00 12.580,00 15.776,00 18.972,00
SKUPAJ 13.600,00 20.536,00 29.342,00 37.434,00 45.390,00 53.346,00

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
  vrednost izražena v evrih / FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:  
PLAČ 21.913,00
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.536,00
SKUPAJ 25.449,00

 

II.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.Številka:  410-4/2021-1
Ljubljana:  21. 1. 2021

 

Prof. dr. Robert Repnik, direktor