Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

 

Veljavne sheme državnih pomoči in sheme de minimis pomoči
 

Soglasja Ministrstva za finance:

  • Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Sofinanciranje prijav na objavljene razpise projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU Obzorja 2020«:
  • Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Znanstvene monografije, domače znanstvene periodične publikacije, domače poljudnoznanstvene periodičen publikacije in promocija slovenske znanosti v tujini«: