Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 103/2015) se objavi

Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2016 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, uporablja vrednost obračunske točke iz leta 2015 v višini 289,04 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2015.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2016 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 50.575 57.018 65.161 72.658 80.019 87.397

 
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 29.393 29.393 29.393 29.393 29.393 29.393
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.726 4.726 4.726 4.726 4.726 4.726
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 46.699 53.142 61.285 68.782 76.143 83.521
 

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 12.580 19.023 27.166 34.663 42.024 49.402
 

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 18.394
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2.958
SKUPAJ 21.352

 
 

Po določitvi redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, bo agencija z izvajalci sklenila anekse in izvedla ustrezen poračun.

 

Številka: 410-3/2016-2
Ljubljana: 22.1. 2016

prof. dr. József Györkös
Direktor ARRS