Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in 32/05) in sprejetega finančnega načrta agencije za leto 2005, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. avgustom 2005 določa višino in razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01) kot sledi:


 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec
po sklepu senata
z izpolnjenimi pogoji
Magister
A 5.466.008,40 5.864.936,40 6.171.855,60
B 5.933.046,00 6.404.832,00 6.711.751,20
C 6.461.576,40 7.015.813,20 7.322.732,40
D 6.999.267,60 7.637.384,40 7.944.303,60

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

  • izhodiščna plača v višini 54.823,00 SIT;
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14;
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 5,34;
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64;
  • zakonske obveznosti;
  • mentorski dodatek;
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

III.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 23.8.2005

Številka: 165-1/2005/200