Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1 in 112/07), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08) in finančnega načrta agencije za leto 2008, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08, 58/08 in 80/08) so mladi raziskovalci upravičeni do poračuna sredstev za mesece maj, junij in julij 2008, zaradi prehoda v nov plačni sistem:

A. Osnova za izračun plače in določitev zneska za odpravo nesorazmerij za meseca maj in junij je:

 • osnovna plača v višini 243,84 EUR
 • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14
 • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji 5,34
 • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64
 • mentorski dodatek 85,34 EUR
 • znesek za odpravo nesorazmerij.

B. Osnova za izračun plače in določitev zneska za odpravo nesorazmerij za mesec julij je:

 • osnovna plača v višini 248,72 EUR
 • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14
 • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji 5,34
 • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,63
 • mentorski dodatek 87,05 EUR
 • znesek za odpravo nesorazmerij.

Mesečni znesek za maj, junij in julij za odpravo plačnih nesorazmerij je:

 

Mladi raziskovalec Znesek 1/4 odprave
nesorazmerij
Znesek za davke
in prispevke
Skupaj
Podiplomec 53,44 EUR 9,19 EUR 62,63 EUR
Podiplomec po sklepu senata 55,58 EUR 9,55 EUR 65,14 EUR
Magister 44,19 EUR 7,60 EUR 51,79 EUR

 

II.

Agencija s 1. avgustom 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94 ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01, 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08, 58/08 in 80/08), kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 25.060,80 EUR 26.790,36 EUR 28.379,88 EUR
B 27.115,80 EUR 29.166,00 EUR 30.755,52 EUR
C 29.448,12 EUR 31.862,28 EUR 33.451,80 EUR
D 31.809,00 EUR 34.591,68 EUR 36.181,20 EUR

 

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

 • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.258,38 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 53,44 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v višini 1.308,71 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 55,58 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.415,51EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 44,19 EUR,
 • dodatek za delovno dobo v višini 0,33% letno
 • zakonske obveznosti 17,20 %,
 • mentorski dodatek v višini 87,05 EUR,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

 

III.

Izhodišče za obračun mentorskega dodatka za mesec avgust je določilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Mentor mladega raziskovalca je upravičen do mentorskega dodatka v višini 0,35 količnika izhodiščne plače (izhodiščna plača 248,72 x 0,35 = 87,05).

 

IV.

Agencija s 1. septembrom 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94 ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01, 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08, 58/08 in 80/08), kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 24.976,32 EUR 26.705,88 EUR 28.295,40 EUR
B 27.031,32 EUR 29.081,52 EUR 30.671,04 EUR
C 29.363,64 EUR 31.777,80 EUR 33.367,32 EUR
D 31.724,52 EUR 34.507,20 EUR 36.096,72 EUR

 

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

 • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.258,38 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 53,44 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v višini 1.308,71 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 55,58 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.415,51EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 44,19 EUR,
 • dodatek za delovno dobo v višini 0,33% letno
 • zakonske obveznosti 17,20 %,
 • mentorski dodatek v višini 81,04 EUR,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

V.

Izhodišče za obračun mentorskega dodatka za mesec september je določilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in 20.a člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki je začela veljati dne 20.9.2008, dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 89/08. Mentorski dodatek se do 20.9.2008 obračuna na podlagi Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, od 20.9.2008 dalje pa skladno z Uredbo.

 

VI.

Agencija s 1. oktobrom 2008 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94 ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01, 85/01 in 43/06 ZKolP) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 17/08, 58/08 in 80/08), kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oz. z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji Magister
A 24.807,36 EUR 26.536,92 EUR 28.126,44 EUR
B 26.862,36 EUR 28.912,56 EUR 30.502,08 EUR
C 29.194,68 EUR 31.608,84 EUR 33.198,36 EUR
D 31.555,56 EUR 34.338,24 EUR 35.927,76 EUR

 

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

 • osnovna plača mladega raziskovalca podiplomca v višini 1.258,38 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 53,44 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji oziroma z opravljenimi organiziranimi oblikami študija na 3. bolonjski stopnji v višini 1.308,71 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 55,58 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca magistra 1.415,51EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 44,19 EUR,
 • dodatek za delovno dobo v višini 0,33% letno
 • zakonske obveznosti 17,20 %,
 • mentorski dodatek v višini 69,03 EUR,
 • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

 

dr. Franci Demšar
direktor

 

Ljubljana, 26.11.2008
Številka: 603-1/2008-186