Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) v zvezi z drugim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

 

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022

I.

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2022 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve, uporablja vrednost obračunske točke v višini 300,08612 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) določenih za leto 2021.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam za leto 2022 o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:

     
RAZISKOVALNI PROGRAMI            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 41.055 41.055 41.055 41.055 41.055 41.055
PRISPEVKOV DELODAJALCA 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613
BLAGA IN STORITEV 10.591 14.943 19.873 24.854 29.614 34.374
AMORTIZACIJE 3.009 5.593 9.469 12.580 15.776 18.972
SKUPAJ 61.268 68.204 77.010 85.102 93.058 101.014

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 37.213 37.213 37.213 37.213 37.213 37.213
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.984 5.984 5.984 5.984 5.984 5.984
BLAGA IN STORITEV 10.591 14.943 19.873 24.854 29.614 34.374
AMORTIZACIJE 3.009 5.593 9.469 12.580 15.776 18.972
SKUPAJ 56.797 63.733 72.539 80.631 88.587 96.543

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 10.591 14.943 19.873 24.854 29.614 34.374
AMORTIZACIJE 3.009 5.593 9.469 12.580 15.776 18.972
SKUPAJ 13.600 20.536 29.342 37.434 45.390 53.346

 

INFRASTRUKTURNI PROGRAMI            
 

vrednost izražena v evrih / FTE

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:  
PLAČ 22.474
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.621
SKUPAJ 26.095

 

II.


Po določitvi redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 bo agencija pogodbene vrednosti določila na novo in izvedla ustrezen poračun.
 

III.

Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Številka: 410-2/2022-1
Ljubljana: 24. 1. 2022


Prof. dr. Robert Repnik,
direktor