Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja - arhiv

Leto 2021

  2020 2021 Indeks % v proračunu ARRS (2021)
Proračun ARRS 206.822.405 225.150.559 109 100,0%
Stabilno financiranje 116.159.896 122.584.709 106 54,4%
Raziskovalni programi 74.907.991 76.544.308 102 34,0%
Infrastrukturni programi 16.236.088 16.762.348 103 7,4%
Ustanoviteljske obveznosti 25.015.816 29.278.053 117 13,0%
Raziskovalni projekti 44.102.550 49.001.863 111 21,8%
Temeljni projekti 31.765.781 35.895.271 113 15,9%
Aplikativni projekti 6.598.631 7.141.796 108 3,2%
Podoktorski projekti 3.831.353 3.727.907 97 1,7%
CRP 1.906.784 2.236.888 117 1,0%
Človeški viri 24.747.425 26.205.775 106 11,6%
Mladi raziskovalci 24.747.425 26.205.775 106 11,6%
Mednarodno sodelovanje 8.235.300 9.889.185 120 4,4%
Projekti* 6.717.172 8.756.760 130 3,9%
Dvostransko in večstransko sodelovanje 1.518.128 1.132.425 75 0,5%
Infrastruktura 13.577.234 17.469.027 129 7,8%
Raziskovalna oprema 5.826.849 8.807.781 151 3,9%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.731.730 6.395.976 112 2,8%
Revije in knjige 2.018.655 2.265.270 112 1,0%

*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa. V letu 2021 je bilo izplačano 8.744.274 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 7.317 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa ter 5.169 iz sredstev EU za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET.

 

 

Leto 2020

  2019 2020 Indeks % v proračunu ARRS (2020)
Proračun ARRS 182.783.128 206.822.405 113 100,0%
Stabilno financiranje 105.229.217 116.159.896 110 56,2%
Raziskovalni programi 66.646.484 74.907.991 112 36,2%
Infrastrukturni programi 15.564.254 16.236.088 104 7,9%
Ustanoviteljske obveznosti 23.018.479 25.015.816 109 12,1%
Raziskovalni projekti 38.368.613 44.102.550 115 21,3%
Temeljni projekti 27.245.474 31.765.781 117 15,4%
Aplikativni projekti 6.393.885 6.598.631 103 3,2%
Podoktorski projekti 3.456.581 3.831.353 111 1,9%
CRP 1.272.672 1.906.784 150 0,9%
Človeški viri 21.944.246 24.747.425 113 12,0%
Mladi raziskovalci 21.938.546 24.747.425 113 12,0%
Mladi doktorji 5.700      
Mednarodno sodelovanje 6.504.393 8.235.300 127 4,0%
Projekti* 4.418.466 6.717.172 152 3,2%
Dvostransko in večstransko sodelovanje 2.085.927 1.518.128 73 0,7%
Infrastruktura 10.736.660 13.577.234 126 6,6%
Raziskovalna oprema 3.148.479 5.826.849 185 2,8%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.705.628 5.731.730 100 2,8%
Revije in knjige 1.882.553 2.018.655 107 1,0%

*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668,14 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503,47 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.


 

Leto 2019

  2018 2019 Indeks % v proračunu ARRS (2019)
Proračun ARRS 164.205.145 182.783.128 111 100,0%
Stabilno financiranje 98.340.838 105.229.217 107 57,6%
Raziskovalni programi 62.913.074 66.646.484 106 36,5%
Infrastrukturni programi 13.549.389 15.564.254 115 8,5%
Ustanoviteljske obveznosti 21.878.374 23.018.479 105 12,6%
Raziskovalni projekti 33.664.091 38.368.613 114 21,0%
Temeljni projekti 23.313.478 27.245.474 117 14,9%
Aplikativni projekti 6.412.228 6.393.885 100 3,5%
Podoktorski projekti 2.568.664 3.456.581 135 1,9%
CRP 1.369.721 1.272.672 93 0,7%
Človeški viri 18.237.361 21.944.246 120 12,0%
Mladi raziskovalci 18.220.261 21.938.546 120 12,0%
Mladi doktorji 17.100 5.700 33 0,0%
Mednarodno sodelovanje 5.160.774 6.504.393 126 3,6%
Projekti* 3.432.314 4.418.466 129 2,4%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.728.460 2.085.927 121 1,1%
Infrastruktura 8.802.082 10.736.660 122 5,9%
Raziskovalna oprema 1.423.686 3.148.479 221 1,7%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.668.945 5.705.628 101 3,1%
Revije in knjige 1.709.450 1.882.553 110 1,0%

*V letu 2018 je bilo 3.353.329,10 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 78.985 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.

 

Leto 2018

2017 2018 Indeks % v proračunu
ARRS (2018)
Proračun ARRS 148.222.360 164.205.145 111 100,0%
Stabilno financiranje 90.935.693 98.340.838 108 59,9%
Raziskovalni programi 57.893.801 62.913.074 109 38,3%
Infrastrukturni programi 12.365.834 13.549.389 110 8,3%
Ustanoviteljske obveznosti 20.676.058 21.878.374 106 13,3%
Raziskovalni projekti 27.305.254 33.664.091 123 20,5%
Temeljni projekti 18.287.416 23.313.478 127 14,2%
Aplikativni projekti 5.549.635 6.412.228 116 3,9%
Podoktorski projekti 2.362.626 2.568.664 109 1,6%
CRP 1.105.578 1.369.721 124 0,8%
Človeški viri 17.374.398 18.237.361 105 11,1%
Mladi raziskovalci 17.135.093 18.220.261 106 11,1%
Mladi doktorji 239.305 17.100 7 0,0%
Mednarodno sodelovanje 4.444.577 5.160.774 116 3,1%
Projekti* 2.774.427 3.432.314 124 2,1%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.670.150 1.728.460 103 1,1%
Infrastruktura 8.162.438 8.802.082 108 5,4%
Raziskovalna oprema 1.039.690 1.423.686 137 0,9%
Mednarodna znanstvena literatura 5.704.749 5.668.945 99 3,5%
Revije in knjige 1.417.999 1.709.450 121 1,0%

*V letu 2018 je bilo 3.353.329,10 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 78.985 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.

 

Leto 2017

2016 2017 Indeks % v proračunu
ARRS (2017)
Proračun ARRS 144.593.031 148.222.360 103 100,0%
Stabilno financiranje 85.550.172 90.935.693 106 61,4%
Raziskovalni programi 57.680.052 57.893.801 100 39,1%
Infrastrukturni programi 9.456.549 12.365.834 131 8,3%
Ustanoviteljske obveznosti 18.413.571 20.676.058 112 13,9%
Raziskovalni projekti 29.762.421 27.305.254 92 18,4%
Temeljni projekti 19.190.743 18.287.416 95 12,3%
Aplikativni projekti 7.127.696 5.549.635 78 3,7%
Podoktorski projekti 2.230.200 2.362.626 106 1,6%
CRP 1.213.781 1.105.578 91 0,7%
Človeški viri 17.967.844 17.374.398 97 11,7%
Mladi raziskovalci 17.287.475 17.135.093 99 11,6%
Mladi doktorji 680.369 239.305 35 0,2%
Mednarodno sodelovanje 3.749.909 4.444.577 119 3,0%
Projekti 2.213.125 2.774.427 125 1,9%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.536.784 1.670.150 109 1,1%
Infrastruktura 7.562.686 8.162.438 108 5,5%
Raziskovalna oprema 1.476.973 1.039.690 70 0,7%
Mednarodna znanstvena literatura 4.707.685 5.704.749 121 3,8%
Revije in knjige 1.378.028 1.417.999 103 1,0%

Leto 2016

2015 2016 Indeks % v proračunu
ARRS (2016)
Proračun ARRS 133.111.369 144.593.031 109 100,0%
Stabilno financiranje 83.504.576 85.550.172 102 59,2%
Raziskovalni programi 56.660.798 57.680.052 102 39,9%
Infrastrukturni programi 9.436.086 9.456.549 100 6,5%
Ustanoviteljske obveznosti 17.407.692 18.413.571 106 12,7%
Raziskovalni projekti 22.508.678 29.762.421 132 20,6%
Temeljni projekti 13.465.913 19.190.743 143 13,3%
Aplikativni projekti 6.331.998 7.127.696 113 4,9%
Podoktorski projekti 1.914.480 2.230.200 116 1,5%
CRP 796.288 1.213.781 152 0,8%
Človeški viri 17.909.375 17.967.844 100 12,4%
Mladi raziskovalci 17.777.448 17.287.475 97 12,0%
Mladi doktorji 131.927 680.369 516 0,5%
Mednarodno sodelovanje 3.185.484 3.749.909 118 2,6%
Projekti 1.505.826 2.213.125 147 1,5%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.679.657 1.536.784 91 1,1%
Infrastruktura 6.003.256 7.562.686 126 5,2%
Raziskovalna oprema 233.695 1.476.973 632 1,0%
Mednarodna znanstvena literatura 4.357.686 4.707.685 108 3,3%
Revije in knjige 1.411.875 1.378.028 98 1,0%

Leto 2015

2014 2015 Indeks % v proračunu
ARRS (2015)
Proračun ARRS 136.496.453 133.111.369 98 100,0%
Stabilno financiranje 82.193.301 83.504.576 102 62,7%
Raziskovalni programi 55.619.674 56.660.798 102 42,6%
Infrastrukturni programi 8.898.782 9.436.086 106 7,1%
Ustanoviteljske obveznosti 17.674.844 17.407.692 98 13,1%
Raziskovalni projekti 25.972.235 22.508.678 87 16,9%
Temeljni projekti 15.639.691 13.465.913 86 10,1%
Aplikativni projekti 7.920.161 6.331.998 80 4,8%
Podoktorski projekti 1.803.782 1.914.480 106 1,4%
CRP 608.601 796.288 131 0,6%
Človeški viri 19.926.125 17.909.375 90 13,5%
Mladi raziskovalci 19.926.125 17.777.448 89 13,4%
Mladi doktorji 0 131.927 0,1%
Mednarodno sodelovanje 2.634.575 3.185.484 121 2,4%
Projekti 1.185.020 1.505.826 127 1,1%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.449.554 1.679.657 116 1,3%
Infrastruktura 5.770.217 6.003.256 104 4,5%
Raziskovalna oprema 0 233.695 0,2%
Informacijska podpora, tuja literatura 4.355.647 4.357.686 100 3,3%
Revije in knjige 1.414.570 1.411.875 100 1,1%

Od leta 2004 do vključno leta 2014

Raziskovalni programi

Raziskovalni projekti

Usposabljanje kadrov

Mednarodno sodelovanje

Infrastruktura

Leto 2014

Sredstva 2014
(v EUR)
Proračun ARRS 136.496.453
     Institucionalno financiranje 82.193.301
     Konkurenčno financiranje 47.083.381
     Mednarodno znanstveno sodelovanje 1.449.554
     Ostala infrastruktura 5.770.217

Struktura proračuna (v %)

Leto 2013

Sredstva 2013
(v EUR)
Proračun ARRS   144.685.788
    Institucionalno financiranje   80.070.026
    Konkurenčno financiranje   51.784.336
    Mednarodno znanstveno sodelovanje   2.608.810
    Ostala infrastruktura   10.222.616

Struktura proračuna (v %)


Leto 2012

Sredstva 2012
(v EUR)
Struktura proračuna
(v %)
Proračun ARRS  154.583.273 100,0
    Raziskovalni programi  52.935.149 34,2
    Raziskovalni projekti  32.422.804 21,0
    Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov  29.634.119 19,2
    Mednarodno znanstveno sodelovanje   3.212.664 2,1
    Infrastruktura  36.378.537 23,5