Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Temeljni projekti

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično raziskovanje, ki se izvaja za pridobivanje novega znanja o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Sredstva in FTE za temeljne projekte

Sredstev za temelje projekte po raziskovalnih vedah v letu 2015

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje temeljnega projkta v letu 2015

Vodje temeljnih projektov glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Najmlajši vodja temeljnega projekta je star 32 let in najmlajša vodja je stara 37 let. Najstarejši vodja temeljnega projekta je star 76 let in najstarejša vodja pa je stara 68 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali temeljne projekte, glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

Delež sredstev za temeljne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2015

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 25,7 % žensk in 74,3 % moških, med drugimi vodji pa 29,8 % žensk in 70,2 % moških.