Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki se izvaja za pridobivanje novega znanja, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativni projekt ni industrijska raziskava oziroma projekt s področja eksperimentalnega razvoja.

Sredstva in FTE za aplikativne projekte

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2016

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2016

 

Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)
 

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je star 33 let in najmlajša vodja je stara 36 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je star 75 let in najstarejša vodja pa je stara 69 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

FTE glede na starost in spol za aplikativne projekte v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2016

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 28,6 % žensk in 71,4 % moških, med drugimi vodji pa 30,7 % žensk in 69,3 % moških.