Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte

 

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2019

 

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2019


Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je bil star 34 let in najmlajša vodja je bila stara 39 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je bil star 78 let in najstarejša vodja pa je bila stara 72 let.

 

 

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

 

FTE glede na starost in spol za aplikativne projekte v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

 

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2019

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Mlade vodje, ki so ženske, so prejele 14,7 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 85,3 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 30,7 % sredstev in moškim 69,3 % sredstev.