Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2016

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS (za leti 2017 in 2018 so prikazana planirana sredstva)