Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Sredstva za mlade raziskovalce


Mentorji in mentorice mladim raziskovalcem glede na starost in spol v letu 2018
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

Upoštevani so vsi mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2018 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev. Vsak mentor oziroma mentorica je upoštevan samo enkrat.enkrat.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 34 let. Najstarejši mentor je star 77 let in najstarejša mentorica je stara 71 let.


Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2018 za državni sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

V letu 2018 je bilo financiranih 358 mladih raziskovalcev in raziskovalk v državnem sektorju.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 34 let. Najstarejši mentor je star 77 let in najstarejša mentorica je stara 71 let.

 

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice za leto 2018 za visokošolski sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

V letu 2018 je bilo financiranih 528 mladih raziskovalcev in raziskovalk v visokošolskem sektorju.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 34 let. Najstarejši mentor je star 77 let in najstarejša mentorica je stara 71 let.

 

Število mentorstev mladim raziskovalcem, kjer so oziroma niso mentorji vodje raziskovalnega programa v letu 2018

 

Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po spolu od leta 1985 naprej
(kliknite na sliko za povečavo)

Pričetek financiranja mladih raziskovalcev v letu 2001 je bil prestavljen v začetek leta 2002. Enako je bilo v letu 2002. V letu 2003 pa sta se začeli financirati dve generaciji mladih raziskovalcev.

 

Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po raziskovalni vedi
(kliknite na sliko za povečavo)