Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Temeljni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne projekte

 

Sredstva za temelje projekte po raziskovalnih vedah v letu 2019

 

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje temeljnega projekta v letu 2019

 

Vodje temeljnih projektov glede na starost in spol v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)
 

Najmlajši vodja temeljnega projekta je bil star 32 let in najmlajša vodja je bila stara 32 let. Najstarejši vodja temeljnega projekta je bil star 79 let in najstarejša vodja pa je bila stara 72 let.

 

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali temeljne projekte, glede na starost in spol v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

 

FTE glede na starost in spol za temeljne projekte v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)


Delež sredstev za temeljne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2019

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Mlade vodje, ki so ženske, so prejele 38,3 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 61,7 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 36,9 % sredstev in moškim 63,1 % sredstev.