Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalna oprema

ARRS sofinancira nakupe raziskovalne, informacijske in komunikacijske opreme na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za raziskovalno opremo po raziskovalnih vedah v letu 2016

 

Sredstva za raziskovalno opremo po sektorjih dejavnosti v letu 2016