Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni projekti

K raziskovalnim projektom uvrščamo temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte in podoktorske raziskovalne projekte ter projekte Ciljnih raziskovalnih programov (CRP).

Struktura sredstev za raziskovalne projekte v letu 2019

 

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Sredstva za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Deleži sredstev po raziskovalnih vedah za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Deleži sredstev po sektorju dejavnosti za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Delež sredstev glede na spol vodje temeljnega, aplikativnega in podoktorskega projekta ter CRP v letu 2019