Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS sofinancira mednarodno projektno sodelovanje skozi projekte ERA (NORFACE, Skupna programska pobuda Urbana Evropa) in projekte ERC, vodilna agencija, komplementarna shema, PRIMA in MSC – Pečat odličnosti
(Brez sredstev EU v višini 140.503,47 evrov, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.)

 

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v letu 2020

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2020


Sredstva glede na spol vodje projekta mednarodnega sodelovanja v letu 2020