Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalna oprema

Sredstva za raziskovalno opremo po raziskovalnih vedah v letu 2019

 

Sredstva za raziskovalno opremo po sektorjih dejavnosti v letu 2019