Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS spodbuja mednarodno znanstveno raziskovanje s shemo vodilne agencije. Z dogovorom o sodelovanju dve agenciji iz različnih držav omogočita raziskovalcem prijavo skupnega projekta pri eni od agencij (vodilni agenciji), ki izvede ocenjevalni postopek. Če je prijava v postopku ocenjevanja uspešna in jo vodilna agencija predlaga za sofinanciranje, druga agencija prevzame sofinanciranje raziskovalcev iz svoje države brez dodatnega postopka ocenjevanja. ARRS sodeluje z Avstrijskim skladom za znanstvene raziskave (FWF), Flamsko fundacijo za raziskave (FWO) in Madžarskim nacionalnim skladom za raziskovanje, razvoj in inovacije (NKFIA, nekdanja OTKA).

Poleg omenjenega pa agencija na podlagi pravilnika sofinancira t.i. komplementarno shemo. Raziskovalci iz slovenskih raziskovalnih organizacij, ki so bili na razpisih ERC pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za financiranje, imajo možnost da agenciji prijavijo prilagojen projekt, ki glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja projekta in višino razpoložljivih sredstev. Agencija v posameznem koledarskem letu sofinancira do 10 prilagojenih raziskovalnih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

 

Obseg in struktura financiranih projektov mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015

 

Obseg in struktura financiranih projektov mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015