Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Temeljni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne projekte

Sredstva za temelje projekte po raziskovalnih vedah v letu 2017

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje temeljnega projekta v letu 2017

Vodje temeljnih projektov glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)
 

Najmlajši vodja temeljnega projekta je star 34 let in najmlajša vodja je stara 36 let. Najstarejši vodja temeljnega projekta je star 78 let in najstarejša vodja pa je stara 70 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali temeljne projekte, glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

FTE glede na starost in spol za temeljne projekte v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Delež sredstev za temeljne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2017

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 32,8 % žensk in 67,2 % moških, med drugimi vodji pa 31,2 % žensk in 68,8 % moških.