Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Revije in knjige

ARRS sofinancira izdajanje znanstvenih revij na podlagi javnih razpisov. Sofinancirajo se revije z znanstveno vsebino, ki pospešujejo in vplivajo na prenos znanja v družbo. Sofinancirane revije morajo zadostiti mednarodnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstvene serijske publikacije.

ARRS sofinancira znanstvene monografije na podlagi javnega razpisa. Prijavitelji so raziskovalne organizacije, katerim se s sofinanciranjem zmanjšajo stroški za monografije, ki so temeljnega pomena za posamezno znanstveno področje v Sloveniji in tujini.

Financiranje revij in knjig po sektorjih dejavnosti v letu 2016