Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Podoktorski projekti

Podoktorski raziskovalni projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand.

Sredstva in FTE za podoktorske projekte

Sredstva za podoktorske projekte po raziskovalnih vedah v letu 2016

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje podoktorskega projekta v letu 2016