Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Sredstva za mlade raziskovalce


Mentorji in mentorice mladim raziskovalcem glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

Upoštevani so vsi mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2020 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev. Vsak mentor oziroma mentorica je upoštevan samo enkrat.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 32 let. Najstarejši mentor je star 79 let in najstarejša mentorica je stara 73 let.


Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2020 za državni sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

V letu 2020 je bilo financiranih 401 mladi raziskovalec in raziskovalka v državnem sektorju.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 32 let. Najstarejši mentor je star 68 let in najstarejša mentorica je stara 73 let.

 

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice za leto 2020 za visokošolski sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

V letu 2020 je bilo financiranih 599 mladih raziskovalcev in raziskovalk v visokošolskem sektorju.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 33 let. Najstarejši mentor je star 79 let in najstarejša mentorica je stara 67 let.

 

Število mentorstev mladim raziskovalcem, kjer so oziroma niso mentorji vodje raziskovalnega programa v letu 2020


Število mladih raziskovalcev glede na začetek financiranja usposabljanja po spolu od leta 1985 naprej
(kliknite na sliko za povečavo)

Pričetek financiranja mladih raziskovalcev v letu 2001 je bil prestavljen v začetek leta 2002. Enako je bilo v letu 2002. V letu 2003 pa sta se začeli financirati dve generaciji mladih raziskovalcev.

 

Število mladih raziskovalcev glede na začetek financiranja usposabljanja po raziskovalni vedi
(kliknite na sliko za povečavo)