Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

CRP

Ciljni raziskovalni program (CRP) je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in je oblikovan kot instrument povezovanja države za zadovoljevanje njenih potreb, raziskovalne sfere in širše javnosti na posebej določenih prednostnih temah. Osnovni namen CRP je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.

Sredstva in FTE za CRP

Sredstva CRP po raziskovalnih vedah v letu 2016

Sredstva glede na spol vodje CRP v letu 2016