Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2018

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2018

Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2018
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je star 33 let in najmlajša vodja je stara 38 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je star 77 let in najstarejša vodja pa je stara 63 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol v letu 2018
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

FTE glede na starost in spol za aplikativne projekte v letu 2018
(upoštevana je starost ob koncu leta 2018)

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2018

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 12,7 % žensk in 87,3 % moških, med drugimi vodji pa 31,5 % žensk in 68,5 % moških.