Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalna oprema

ARRS subvencionira nakupe raziskovalne, informacijske in komunikacijske opreme na podlagi javnega razpisa.

Obseg in struktura financiranja raziskovalne opreme po raziskovalnih vedah v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015

 

Obseg in struktura financirane raziskovalne opreme po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015