Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki se izvaja za pridobivanje novega znanja, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativni projekt ni industrijska raziskava oziroma projekt s področja eksperimentalnega razvoja.

Sredstva in FTE za aplikativne projekte

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2015

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2015

Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je star 37 let in najmlajša vodja je stara 36 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je star 66 let in najstarejša vodja pa je stara 65 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2015

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 34,0 % žensk in 66,0 % moških, med drugimi vodji pa 36,8 % žensk in 63,2 % moških.