Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Sredstva za mlade raziskovalce


Mentorji in mentorice mladim raziskovalcem glede na starost in spol v letu 2019
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

Upoštevani so vsi mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2019 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev. Vsak mentor oziroma mentorica je upoštevan samo enkrat.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 32 let. Najstarejši mentor je star 78 let in najstarejša mentorica je stara 72 let.


Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2019 za državni sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

V letu 2019 je bilo financiranih 373 mladih raziskovalcev in raziskovalk v državnem sektorju.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 33 let. Najstarejši mentor je star 71 let in najstarejša mentorica je stara 72 let.

 

 

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice za leto 2019 za visokošolski sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2019)

V letu 2019 je bilo financiranih 568 mladih raziskovalcev in raziskovalk v visokošolskem sektorju.

Najmlajši mentor je star 32 let in najmlajša mentorica je stara 32 let. Najstarejši mentor je star 78 let in najstarejša mentorica je stara 66 let.

 

Število mentorstev mladim raziskovalcem, kjer so oziroma niso mentorji vodje raziskovalnega programa v letu 2019


Število mladih raziskovalcev glede na začetek financiranja usposabljanja po spolu od leta 1985 naprej
(kliknite na sliko za povečavo)

Pričetek financiranja mladih raziskovalcev v letu 2001 je bil prestavljen v začetek leta 2002. Enako je bilo v letu 2002. V letu 2003 pa sta se začeli financirati dve generaciji mladih raziskovalcev.

 

Število mladih raziskovalcev glede na začetek financiranja usposabljanja po raziskovalni vedi
(kliknite na sliko za povečavo)