Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2017

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS (za leti 2018 in 2019 so prikazana planirana sredstva)

Delež sredstev ARRS v BDP