Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS sofinancira mednarodno projektno sodelovanje skozi projekte ERA (NORFACE, Skupna programska pobuda Urbana Evropa) in projekte ESF, ERC

 

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v letu 2019

 

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2019

 

Sredstva glede na spol vodje projekta mednarodnega sodelovanja v letu 2019