Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne infrastrukture je zagotavljanje kakovostnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav.

Sredstva za infrastrukturne programe od leta 2007 do 2015