Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Podoktorski projekti

Podoktorski raziskovalni projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand.

Sredstva in FTE za podoktorske projekte

Struktura sredstev podoktorskih projektov po raziskovalnih vedah v letu 2015 (v %)

 

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje podoktorskega projekta v letu 2015