Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Infrastruktura

K infrastrukturi uvrščamo raziskovalno opremo, informacijsko podporo in tujo literaturo ter revije in knjige.

Struktura financiranja infrastrukture v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015