Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe

Struktura sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2017

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2017

Raziskovalke in raziskovalci (brez mladih raziskovalcev), ki so izvajali raziskovalne programe glede na raziskovalno vedo in spol v letu 2017

Vse raziskovalne programe je izvajalo 2377 raziskovalcev in 1544 raziskovalk, kar predstavlja 39,4 % žensk.

Vodje raziskovalnih programov glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Najmlajši vodja raziskovalnega programa je star 36 let in najmlajša vodja je stara 41 let. Najstarejši vodja raziskovalnega programa je star 77 let in najstarejša vodja pa je stara 70 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali raziskovalne programe, glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat.

FTE glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;
povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2017

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

Za gospodarske raziskovalne organizacije:
število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev; povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2017

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

Vodje raziskovalnega programa, ki so oziroma niso bili hkrati vodje temeljnega, aplikativnega,  podoktorskega projekta ali CRP v letu 2017