Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2019

 

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS (za leto 2020 so prikazana planirana sredstva ARRS)

 

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v BDP (za leto 2020 so prikazana planirana sredstva ARRS)