Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe

Struktura sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2016

Delež sredstev po raziskovalnih vedah in glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2016

Raziskovalke in raziskovalci (brez mladih raziskovalcev), ki so izvajali raziskovalne programe, glede na raziskovalno vedo in spol v letu 2016

Vodje raziskovalnih programov glede na starost in spol v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Najmlajši vodja raziskovalnega programa je star 35 let in najmlajša vodja je stara 40 let. Najstarejši vodja raziskovalnega programa je star 77 let in najstarejša vodja pa je stara 69 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali raziskovalne programe, glede na starost in spol v letu 2016 
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Ista oseba je upoštevana samo enkrat.

FTE glede na starost in spol v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

 

Število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;
povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2016

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

Za gospodarske raziskovalne organizacije:
število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2016

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO


Vodje raziskovalnega programa, ki so oziroma niso bili hkrati vodje temeljnega, aplikativnega ali podoktorskega projekta ali CRP v letu 2016