Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2017

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2017

 

Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je star 32 let in najmlajša vodja je stara 37 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je star 76 let in najstarejša vodja pa je stara 70 let.

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

FTE glede na starost in spol za aplikativne projekte v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2017

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji je 19,0 % žensk in 81,0 % moških, med drugimi vodji pa 28,2 % žensk in 71,8 % moških.